Nowelizacja ISO 9001

Pierwsze Systemy Zarządzania Jakością serii 9000 powstały już w 1987 roku. Każda norma wprowadzona dzisiaj, za kilka-kilkanaście lat musi zostać zaktualizowana. Prowadzimy ciągłe badania i analizy, które pozwalają nam wyciągać wnioski. Dzięki temu dostosowanie norm do obecnych czasów jest niezwykle ważne.

W 2015 roku przyszedł czas na nowelizację ISO 9001. Do najważniejszych zmian należały będą kategorie:

  • Kontekst organizacji
  • Zakres Systemu
  • System Zarządzania Jakością i jego procesy
  • Przywództwo
  • Podejście oparte na ryzyku
  • Bardziej elastyczne podejście do dokumentacji
  • Wiedza organizacji
  • Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz

 

Wyceniając usługi wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, warto zwracać uwagę na  podejście firm wdrożeniowych do tematu aktualizacji normy ISO 9001.